top of page
Abstract Futuristic Background _edited.jpg
AR-toteutukset

AR-palvelupaketit ovat helppo tapa lähestyä lisätyn todellisuuden palveluita. Tämän sivun palvelupaketit sisältöineen ovat esimerkkejä, joita voidaan käyttää sellaisenaan, tai muokata asiakkaan tarpeen mukaan. 

AR-toteutuksien sisältöä voidaan myös muokata jälkikäteen esimerkiksi mainoskampanjoiden aikana.

Muut palvelut

Augio on monipuolinen digitaalinen sisällöntuottaja ja palveluntarjoaja. Työpajoissa ja AR-käyttökoulutuksissa saat hyvät valmiudet ottaa lisätty todellisuus osaksi yrityksesi markkinointia!

Augio tuottaa lisätyn todellisuuden lisäksi myös kuvankäsittelyä, graafista materiaalia ja palvelumuotoilua. 

Somefiltteri - festariesimerkki

AR-paketin ominaisuudet

Sosiaalisen median filtteri Metan alustoille (Facebook + Instagram)

Tämä esimerkki sisältää:

  • Neljä erilaista kasvomaalausta

  • Esiintyjälista (1 sivu, ei aikataulua)

  • Tapahtuman lähestyessä muuttuva tekstisisältö (3 sisältöä, esim aikalaskuri)

  • Animoitu graafinen sisältö

Lisätietoja:

  • Filtterissä noudatetaan Metan ehtoja.

  • Sisältö on päivitettävissä tarpeen mukaan.

  •  Meta tarkistaa tuotetut filtterit ennen päivitystä tai julkaisua. Tässä menee arviolta noin viisi työpäivää.

Tämä filtteri on luotu Metan SparkAR-työkalulla.

Sosiaalisen median filtterit saavuttavat ja sitouttavat asiakkaat siellä, missä he ovat. 

Augio Instagram facebookfiltteri

Lisätiedot esimerkeistä

Asiakasyritys toimittaa kuva- ja tekstimateriaalin jota voidaan editoida tarvittaessa. AR-toteutuksen graafinen ulkoasu noudattaa yrityksen graafista ilmettä ellei toisin sovita. Augio tuottaa käyttöliittymäsuunnittelun. Mahdollisista lisenssinalaisista fonteista keskustellaan erikseen. 

AR-toteutuksen herätekuvana toimiva kuvamateriaali tulee asiakkaalta ja sitä voidaan tarvittaessa muokata laadukkaan käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. 

Laaja-alaisempi tuotanto laskutetaan erikseen ja voidaan tarvittaessa toteuttaa myös alihankintana. Tuotannossa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi asiakasyrityksen 3D- tai ohjelmointiosaamista. Asiakasyrityksen resurssien tai esimerkiksi valmiiden 3D-mallien tai kuvitusten hyödyntäminen laskee myös toteutuksen hintaa.

AR-toteukset tuotetaan Zapparin ZapWorks Studiolla tai Metan Spark AR-työkalulla. ZapWorksin alustoilla luoduissa toteutuksissa käytössä on Augion hallinnoima, vuoden mittainen Zapparin Starter-lisenssi. Tarvittaessa asiakas voi ylläpitää AR-toteutusta myös omalla alustallaan, tästä keskustellaan aina erikseen. Lisätietoja Zapparin lisensseistä ja käyttöehdoista

Augio käyttää tuotannoissaan myös Metan Spark AR-filtteriohjelmistoja sekä Adobe Aeroa. Adobe Aero on toistaiseksi Beta-vaiheessa, ja poikkeaa myös tietyiltä ominaisuuksiltaan ZapWorks Studion mahdollisuuksista. 

Esimerkkisisältöjen lisäksi lisätyn todellisuuden toteutuksiin voidaan lisätä myös esimerkiksi 360-kuvaa ja videosisältöjä verkkosivuilta. Tarvittaessa verkkoselaimessa toimiva AR-toteutus voi tallentaa myös pieniä määriä dataa verkkoselaimeen joka mahdollistaa esimerkiksi pelitulosten tallentamisen. Kysy lisää mahdollisuuksista!

bottom of page